Har du redan ett ID?

Logga in till Tännforsen - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Tännforsen - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Sophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Sopsug för hushållssopor, papper och glas kommer inom kort finnas på kvartersgatan, nära trapphusentrén. 

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.

ÅVC Bromma, öppettider mm gå in på deras hemsida.

ÅVC Lövsta, öppettider mm gå in på deras hemsida.

 

Tännforsen
brftannforsen.se